Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief geworden. Met onderstaande verklaring geven wij aan hieraan te voldoen. 

 Verloskundigenpraktijk Asten Someren, gevestigd aan Floralaan 26, 5721CV te Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 Contactgegevens: 

Website: https://www.verloskundigenpraktijkastensomeren.nl/ 

Adres: Floralaan 26, 5721CV, Asten 

Telefoonnummer: 0493 49 3318 

Mail: info@verloskundigenastensomeren.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Verloskundigenpraktijk Asten Someren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Burgerservicenummer (BSN) 

-Godsdienst of levensovertuiging 

-Burgerlijke staat 

-Gegevens van partner 

 De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de (behandelende) zorgverleners van Verloskundigenpraktijk Asten Someren. 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

-Gezondheid 

-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verloskundigenastensomeren.nl, dan verwijderen wij deze informatie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Verloskundigenpraktijk Asten Someren verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij je persoonsgegevens nodig voor verslaglegging. 
  • Om zorgkosten te kunnen declareren bij zorg verzekeraars. 
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
  • Om, na toestemming van jou, overleg met eventuele andere behandelaars van je te hebben wanneer dit ten goede komt van de (zwangerschaps)begeleiding. 
  • Verloskundigenpraktijk Asten Someren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of in het kader van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Verloskundigenpraktijk Asten Someren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verloskundigenpraktijk Asten Someren) tussen zit. Verloskundigenpraktijk Asten Someren gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of -systemen: Vrumun, Zorgdomein, Zorgmail, Perined Insight, Peridos, Vecozo. Deze activiteiten hebben geen gevolgen voor de privacy van de cliënten omdat er een versleuteling van de gegevens plaatsvindt. 

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Verloskundigenpraktijk Asten Someren bewaart je persoonsgegevens volgens de wettelijke gestelde termijn van de wet WGBO. Verloskundigenpraktijk Asten Someren bewaart cliënt gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Verloskundigenpraktijk Asten Someren verkoopt en/of deelt je gegevens niet aan derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Verloskundigenpraktijk Asten Someren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: info@verloskundigenastensomeren.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs/paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Verloskundigenpraktijk Asten Someren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@verloskundigenastensomeren.nl 

Op werkdagen wordt tussen 8.30 en 13.00 uur de telefoon beantwoord door een van onze assistentes. Voor al je vragen, het maken of verzetten van afspraken kun je dan bellen. Indien nodig zal de assistente overleggen met de dienstdoende verloskundige.

Uiteraard zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Indien er sprake is van dringende vragen of ongerustheid (wat niet kan wachten tot de volgende werkdag) bevallingen of spoed kun je op ieder tijdstip bellen. Indien we de telefoon niet direct kunnen opnemen mag je op 1 toetsen. Je wordt dan direct doorgeschakeld naar onze spoedlijn.

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Praktijkruimte Asten Gezondheidscentrum Campanula
Floralaan 26
5721 CV Asten
Nederland
Praktijkruimte Someren Gezondheidscentrum Het Wijkgebouw
Kerkstraat 6c
5711 GV Someren
Nederland
Postadres Gezondheidscentrum Campanula
Floralaan 26
5721 CV Asten
Nederland